domingo, 4 de septiembre de 2011

Per què hem de defensar la nostra llengua de l'espoliació cultural espanyola?

Només per la quantitat d'agresions que hem patit en el darrer segle podem fer-nos una ideia de quina és la llengua amenaçada a casa nostra. Només després de segles d'agresió cultural i lingüística podem tenir una opinió formada. Aquí deixo les agresions que ha patit la llengua desde el segle XX:


 
-1900 Una pastoral del bisbe Josep Morgades sobre la necessitat del catecisme i de la predicació en llengua catalana va ser controvertida en el senat i el parlament i per la premsa en general i encara pel secretari d'estat del Papa, Mariano Rampolla.

-1902 Reial decret de Romanones que obliga a l'ensenyament del catecisme en castellà.

-15 de desembre - Menéndez Pidal publica l'article "Catalunya bilingüe" al Imparcial de Madrid, on defensa el decret Romanones, afirmant, per exemple, que les "Corts catalanes mai van tenir per llengua oficial el català".

-Prohibició dels Jocs Florals de Barcelona per ordre militar. Prohibició també a Palma de Mallorca.

-1917 Reglament de la Llei del Notariat que prohibeix l'ús del català.

-1924 El general Losada és nomenat president interí de la Mancomunitat de Catalunya i va implantar l'ensenyament en castellà a les escoles de la Mancomunitat

-1924 Els Jocs Florals de Barcelona s'han de celebrar a Tolosa a causa de la dictadura de Primo de Rivera.

-1924 Antoni Gaudí, a l'edat de 72 anys, és detingut acusat d'insultar un policia. A la Delegació de Policia és insultat per respondre en català i no en castellà.

-1924 Per Reial Ordre, es sancionaran els mestres que ensenyin en català.

-1926 Reial ordre que afecta qui es negui a utilitzar el castellà. Reial decret pel qual se sanciona l'ensenyament del català amb el trasllat del mestre.

-1936 Prohibició governativa a Mallorca d'usar el català a les escoles i als comerços, signada per Mateu Zaforteza.

-1938 Joan Merida és multat pel delegat de Seguretat Interior i Ordre públic de Sevilla i la seva Província, per "la seva falta de patriotisme i descortesia per parlar en el dialecte català al menjador de l'Hotel Itàlica".

ANY 1939

- Franco diu "La unitat nacional la volem absoluta, amb una sola llengua, el castellà i una sola personalitat, l'espanyola.". En conseqüència a aquesta política s'emprenen moltes accions com la derogació de l'Estatut de Catalunya, la lluita contra rètols, anuncis i papers en català, circulars sobre el català a l'escola, iniciant-se la més dura repressió de la història contra el català.

- Ordre del Ministeri d'Educació Nacional on es suprimeix qualsevol ensenyament relacionat amb la cultura catalana. És abolida l'ensenyament de filologia catalana, història moderna de Catalunya, geografia de Catalunya, Dret Civil Català, història de l'art medieval català ...A les fàbriques es leggeixen rètols on es prohibeix explícitament als obrers parla en català.

-L'Institut d'Estudis Catalans, ens normativitzat del català, es converteix en l'Institut de la Hispanitat de Barcelona.

-La casa de Pompeu Fabra, del barri de la Mercè de Barcelona, és assaltada i la seva immensa biblioteca.


-Es pot llegir un gran panell a la zona ocupada de Lleida: "Si ets patriota, parla en espanyol".

-4 de febrer Les planxes d'edició del Diccionari General de la Llengua Catalana són destruïts per l'Exèrcit Espanyol.

-Del 25 de febrer al 31 de desembre diferents bans i decrets municipals per canviar tots els cartells i anuncis de les ciutats del català al castellà.

-7 de maig el Capità General de Catalunya multa a M. Casanovas Guillen amb 2.000 ptes per dirigir-li una instància en català.

-10 d'agost es deté al professor de la UB Bellarmí Rodríguez i Arias per fer classes en Català.

-7 de setembre el Centre Excursionista de Catalunya és obligat a canviar el seu nom al castellà.

-17 d'octubre el cinema Euterpe de Sabadell és multat i clausurat perquè el seu director és escoltat parlant en català.

-28 oct Carta del ministre de Governació, Ramón Serrano Suñer, tramesa a tots els Bisbes catalans per comunicar-los la nova normativa d'usos lingüístics en la comunicació de l'Església amb els feligresos "fins que l'idioma espanyol sigui entès per tots (el que s'aconseguirà amb una tenaç tasca escolar) ".

-25 de desembre la representació teatral d'Els Pastorets a la Garriga es fa en castellà per obligació.

ANY 1940 en endavant


-1940 Circular sobre el "Ús de l'Idioma Nacional en tots els serveis públics" per la qual es prohibeix l'ús del català. Ordre ministerial que prohibeix el català a les marques comercials. Prohibició del català al cinema.

-1941 Els Jocs Florals de Barcelona queden prohibits i fins al 1970 es celebren a la clandestinitat.

-1944 Decret que aprova el nou Reglament notarial segons el qual necessàriament cal fer les escriptures en castellà.

-1945 Ordre ministerial que obliga a batejar els vaixells en castellà. Nova llei d'educació primària que només permet ensenyar en castellà.

-1947 Suspeses les edicions de Marià Manent per estar en català.

-1948, 25 de desembre, la censura prohibeix informar de la mort de Pompeu Fabra i no s'admeten les esqueles en els diaris.

-1952 segresta la revista Aplec. El governador de Barcelona, ​​Felipe Acedo, li diu als editors: Vostès creuen que hem fet la guerra perquè el català torni a ser d'ús públic? [48]
1953 prohibeix a València la revista Esclat per estar en valencià, encara que s'acaba publicant en la clandestinitat.

-Es prohibeix l'edició d'una novel.la de Miquel Llor per estar escrita en català.

-1955, 2 de setembre. Fase preliminar de la segregació del Bisbat de Lleida: el Decret de la Sagrada Congregació Consistorial Cesaraugustanae et aliarum agrega els municipis catalanoparlants de Mequinensa i Faió a l'arxidiòcesi de Saragossa. La segregació es completaria durant la "Transició Democràtica". La persistència de l'episcopat, acompanyada de la passivitat i indiferència del poble i autoritats catalanes, va aconseguir trencar 800 anys d'homogeneïtat del bisbat de Lleida, separant la Franja de Ponent.

-1956 Reglament de presons: Els presos només poden parlar en Castellà.

-1957 Al Registre Civil, els noms només hi apareixen en Castellà.

-1961:
Nou Reglament de Telègrafs pel qual es prohibeix el català.
La junta directiva de la Federació Catalana de Muntanyisme és destituïda per la Delegació d'Educació Física i Esports en assabentar-se que les seves assemblees es fan en Català.

-1968 Prohibició a Joan Manuel Serrat de cantar en català a Eurovisió.

No hay comentarios:

Publicar un comentario